E-Mail Hesapları >

 

     
 

1- Öğretmen ve Personel E-mail Hesapları :

“OM” web sitesi projesi çerçevesinde tüm okullarımızdaki öğretmen ve personele E-mail hesabı ücretsiz olarak verilmektedir.

Web projesini satın alan okullarımız öğretmen ve personeline ait isim listesini firmamıza göndererek E-mail hesaplarının açılmasını talep edebilir.

Verilen E-mail adresinin şekli   ogretmenadi@okuladiniz.k12.tr şeklindedir.

Not :

Öğretmen Adı nedir?
E-mail listesinde istenen öğretmenin veya personelin, adi ve soyadı şeklinde olmaktadır.

Okul Adınız nedir?
Okulunuza ait web sitenizin adı.

K12.tr nedir?
“.k12.tr" alt alan adı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumlarının kullanımı için açılmış alan adıdır.


2- Öğrencilere Ait  E-mail Hesapları :

Okulunuza kayıtlı öğrencilerin, okulunuzun alan adı üzerinden (ogrenci@okuladiniz.k12.tr) E-mail hesabı açılması için, Öğretmen ve Personel bölümünde açıklandığı gibi E-mail hesabı almak isteyen öğrencilerinizin listesini firmamıza göndererek hesapların açılmasını sağlayabilirsiniz.

Öğrenci E-mail uygulaması için fiyatları inceleyeniz.

 

Öğretmen, Personel ve Öğrenci E-mail hesaplarının kontrolü için 2 yol uygulanmaktadır.

  1. Outlook v.b. programlar yardımıyla sunucu üzerinde bulunan emaillar bilgisayarınıza aktarılabilir. Outlook ayarları için tıklayınız.

  2. www.okulmerkezi.com web sitemizde bulunan E-mail panel girişi kullanılarak dünyanın her yerinden E-maillerinize ulaşabilirsiniz.